En primer lloc, hem trobat el curs molt interessant i molt adaptat a les nostres peculiaritats laborals. Estem molt agraïdes per la teva flexibilitat, paciència i professionalitat.

Els aspectes d’aquesta formació que no ens esperàvem i ens han sobtat han estat l’aprenentatge mitjançant la combinació d’aspectes tècnics amb pedagògics. Hem après a valorar els aspectes negatius i positius de l’ús de les noves tecnologies i a ser més crítiques i més sensibles respecte als riscos que comporta.

El contingut que més ens ha servit és la coneixença d’eines digitals noves per a nosaltres que ens ajuden a actualitzar-nos digitalment i adaptar-nos als canvis tecnològics. A nivell de docència, nosaltres no podem utilitzar-les tant, però sí amb activitats que permeten conèixer les eines que usen als centres on treballem  i a avaluar informació i activitats.

Hem vist de passada moltes eines, però potser no hem pogut aprofundir en moltes d’elles, segurament perquè ho farem en cursos de nivells superiors. Possiblement si el grup de persones que hem estat formades hagués estat menys nombrós, haguéssim pogut treballar de manera més personalitzada i poder endinsar-nos més en la matèria.

Alguns dels aprenentatges d’aquest curs ens serveixen el la pràctica diària laboral, sobretot els aspectes relacionats amb el dossier xtec, els temes de seguretat i protecció de dades i d’altres eines concretes que fomenten la participació dels alumnes.