Tasca 1.
L’Estratègia Digital de Centre de l’escola on exerceixo com a docent actualment està desenvolupant-se. Recenment, el director de l’escola ha rebut la formació com a mentor de la competència digital (la qual va realitzar de forma presencial). Per aquest fet, els docents estem immersos en la FIC-EDC (Formació interna de centre – Estratègia Digital de Centre) i encara no tenim  qualsevol document addicional sobre les polítiques comunicatives. 

Tasca 2.

1. Comunicació per a l’alumnat.  La comunicació entre el professorat i l’alumnat al meu centre es fa per mitjà de dues eines digitals: Una és el correu electrònic coorporatiu de l’escola (judithjimenez@escolaXXX.cat) on els docents i els alumnes ens podem intercanviar missatges amb informacions determinades; i una segona eina digital més emprada pels docents i els alumnes per les tasques acadèmiques és la plataforma  digital Google Classroom. Per mitjà d’aquesta plataforma els alumnes poden veure les tasques que tenen per liurar, tenen accés al material i recursos de les diferents àrees, el calendari de proves i lliurament de tasques… El més interessant d’aquesta plataforma és que permet el retorn i correcció de  les tasques per part nostra (els docents de les diferents àrees) amb comentaris, notes d’avaluació, suggeriments, anotacions, etc. de forma escrita, oral i fins i tot en format vídeo. Els alumnes també poden afegir comentaris a les tasques, als retorns de les tasques…

2. Comunicació per a les famílies  en col·laboració amb altre docent o agent educatiu.

La comunicació entre les famílies en col·laboració amb altres docents o membres de l’equip directiu es du a terme a partir de la plataforma Alexia Suite Educativa. Aquesta plataforma té diferents apartats dins la mateixa plataforma que són bastants pràctiques per als docents, el personal PAS i l’equip directiu i per comunicar-se amb les famílies.  Amb l’Alexia podem passar llista, posar comentaris, marcar les absències (si son justificades queden marcades a l’aplicació però si no son justificades es marca no justificat i els arriba una notificació a la família), fer el llistat de programacions, vincular els missatges i comentaris amb el correu electrònic de les famílies…

Cal remarcar que aquesta eina permet seleccionar de forma molt més eficient i ràpid el llistat de persones que reben el missatge, de tal manera que pots seleccionar, per exemple, tots els alumnes d’una sola classe, tots els docents del centre, etc. A més, estalvia temps a l’hora d’anar buscant tots els correus electrònics de les famílies o els alumnes.

Tasca 4. 

  1. En quant a la protecció de dades, Alexia Suite Educative està gestionada  per EDUCARIA Euro S.L.U la qual treballa amb les polítiques relacionades amb la protecció de dades, especialment dels menors. Per tant, el centre educatiu, i per extensió el Departament d’Educació, són els responsables de garantir els drets digitals a l’escola, i s’entén que l’Alexia Suite Educative és una eina adequada, ja que se’ns posa a la disposició i se’ns demana als docents utilitzar-la. Per les persones que no coneixen aquesta plataforma, en la seva mateixa pàgina web podem obtenir informació a primera vista sobre la protecció de dades vers l’ús que se’n fa, la finalitat, el responsable de l’ús de les dades..  (https://www.alexiaeducaria.com/proteccion-datos.
    Pel que fa al Google Classroom quant a la protecció de dades, aquest dret queda en principi garantit perquè només l’alumne i el docent responsable pot accedir al Classroom d’aquella classe. Cap alumne/a té accés a dades personals de cap altre/a més enllà del nom, així com tampoc a cap comentari que els docents fem de forma individual.  Esmento que queda en principi garantit, ja que realment estem fent ús d’una empresa aliena (Google) al Departament d’Educació qui controla aquestes dades.
  2. Finalment, sobre les estratègies de col·laboració, l’equip directiu a dia d’avui escolleix les eines de Google per coordinar-nos entre professorat. Dins del correu Gmail, trobem una acció senzilla per accedir a tots els correus electrònics corporatius dels docents agrupats per cicle, claustre..  Així mateix, m’agradaria destacar el fet de coordinar-nos per als claustres i/o reunions. Dins del Google Drive del Claustre del centre hi ha un apartat exclusivament per a les reunions del claustre i allà l’equip directiu marca els punts de l’ordre del dia. D’aquesta manera el professorat al llarg de la setmana podem llegir-ho i afegir algún comentari. D’aquesta manera, mentre es va desenvolupant el claustre, es va llegint allò que els docents van afegint, per tant és una bona eina per coordinar-nos.

13.02.2023