L’Estratègia Digital de Centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.  Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Un cop consultat els llocs web dels nostres centres de l’EDC, destaquem la bona organització i explicació de l’EDC i els exemples pràctics relacionats amb el centre.