Categoria: General

M5_A1_Quizziz_Adaptat

El context de l’aula en la qual s’ubica l’eina digital utilitzada per aquesta intervenció tracta d’una aula de 3r de primària amb 2 alumnes amb diferents trastorns de…

CDD-B1, General