APRENENTATGE BASAT EN JOCS I LUDIFICACIÓ A L’ AULA

M1 – Joc, Aprenentatge basat en jocs i ludificació

M2 – Creació d’un joc d’escapament digital

M3 – Creació d’un joc de preguntes i respostes de format televisiu

M4 – Creació d’una história digital interactiva

M5 – Creació d’un qüestionari autoavaluable

M6 – Recerca compartida. Eines i serveis per la ludificació