El M1 té com a objectius principals:

A-Comprovar les possibilitats pedagògiques del joc a través dels conceptes de:

PODER DEL JOC:  La connexió es el fil conductor entre els protagonistes i com augmenta l’atenció de l’alumnat quan s’introdueix el joc en l’activitat docent.

CERCLE MÀGIC:  El sentit emocional (del grup) com a resultat de la práctica del joc .

B- Diferenciar entre joc, l’aprenentatge basat en jocs i la ludificació:

Elements bàsics del joc seran: objectius, normes, mecanismes de retroalimentació, llibertat de participació.

Aprenentatge basat en jocs, implica utilitzar el joc amb uns objectius didàctics, associat a treballar en continguts determinats.

Ludificació (o 3er nivell ) es  quan un joc concret l’apliquem  al procés d’ensenyament-aprenentatge mitjançant el rediseny i s’adaptació del joc.  En aquesta línia cal estar alerta als sistemes de puntuacions i premis asignats o reforçadors positius que  podrien condicionar l’aprenentatge.

C- Conèixer la teoria del flux que es l’estat mental i motivació de l’alumnat envers el joc; la consonància entre les habilitats del jugador i els reptes que es proposen per tal de que no hi hagi avorriment o acabi desistint.