Categoria: Aplicació

Les aplicacions digitals que faig servir a l’aula i a nivell personal.

M6 – Recerca compartida. Eines i serveis per a la ludificació

En aquest mòdul s’han compartit diferents eines per ludificar l’aula. Screencastify. Extensió de Chrome. Eina per gravar, editar i compartir vídeos. Es genera un enllaç x compartir i enviar.Permet…

Aplicació

M5 – Creació d’un qüestionari autoavaluable

Aquest cinquè mòdul té com a objectius: Crear un qüestionari autoavaluable amb Google Forms. Veure com gestionar les respostes del formulari. Continuarem treballant amb l’eina de Google Forms….

Aplicació

M4 – Creació d’una historia digital interactiva

Aquest quart mòdul té com a objectius: Descobrir possibles usos didàctics de les històries interactives Crear una història interactiva amb Google Forms. Editar algunes imatges amb Google Drawings…

Aplicació

M3- Creació d’un joc de preguntes i respostes en format televisiu

Aquest tercer bloc té els següents objectius: Crear un joc de preguntes i respostes amb continguts de la meva matèria pel curs vinent Descobrir com utilitzar el joc…

Aplicació

M2- Creació d’un joc d’escapament digital a partir d’un full de càlcul

Els objectius d’aquest segon mòdul són: Crear un senzill joc d’escapament digital amb objectius didàcti EditaR una fulla de càlcul de Google Sheets. En aquest mòdul utilitzarem les…

Aplicació

M1 – Joc, Aprenentatge basat en jocs i ludificació

El M1 té com a objectius principals: A-Comprovar les possibilitats pedagògiques del joc a través dels conceptes de: PODER DEL JOC:  La connexió es el fil conductor entre els…

Aplicació