Els objectius d’aquest segon mòdul són:

  1. Crear un senzill joc d’escapament digital amb objectius didàcti
  2. EditaR una fulla de càlcul de Google Sheets.

En aquest mòdul utilitzarem les eines de Google Space: formularis i fulles de càlcul.

Utilitzarem el servei gratuït Flippity.net. Permet crear activitats que poden estar vinculades a fulles de càlcul.  En aquest cas realitzarem un joc d’escapament virtual amb aquesta eina.

Si volem inserir imatges podem utilitzar el directori WIKIMEDIA COMMONS. Podem utilitzar les imatges amb citació.

En aquest enllaç podem consultar el full de càlcul:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTkQtJ9GMvSpv_q5MHatR26UE5r8kg_gIXnnVrBFaboyBheq2YN62bdH7tgCGZEW87Yep8FNNPvLv05/pubhtml

 

 

En aquest altre enllaç podem consultar el JOC D’ESCAPAMENT DIGITAL, amb preguntes relacionades amb el mòdul 1.

https://www.flippity.net/vb.php?k=1onOt6bW49qvTMFvvS_KzoyXn337VSTCpcHHAVaRgfRA