TECNOLOGIES DIGITALS PER A LA RETROACCIÓ

La retroacció és fonamental en la nostra tasca educativa ja que permet a l’alumnat rebre informació del seu procés d’aprenentatge. D’aquesta manera, l’alumnat pot aprendre dels seus propis errors, els pot esmenar i pot modificar el seu aprenentatge per tal de poder adquirir les competències que l’ajudaran a adquirir certes habilitats i autonomia.

Tot i que les eines digitals faciliten la nostra tasca docent, hem de garantir que es portin a terme en un entorn segur. La protecció de dades és un element a tenir en compte així com les normes establertes pel centre educatiu. A l’Institut de Taradell, tant el professorat com l’alumnat comptem amb un correu corporatiu. Aquest correu juntament amb l’ús del Moodle són les eines tecnològiques que el centre ha previst i que ens ajuden a garantir la protecció de dades alhora que en fem un ús consensuat i per tant són eines amb les quals tota la comunitat educativa estem familiaritzats. També vull destacar l’ús de la plataforma Ieduca que ens permet la comunicació amb les famílies.

Si hagués de destacar tres tecnologies digitals per informar i orientar sobre el procés d’aprenentatge a lalumnat seleccionaria les següents:

  • Correcció de documents en línea amb Moodle: és molt útil per poder corregir activitats trameses amb pdf ja que et permet marcar sobre el text. Aquest recurs és molt útil per tot el professorat, però com a professora de llengua el valoro molt positivament ja que ens permet diferenciar els diferents tipus d’errors comesos per l’alumnat.

  • Les Checklists són una eina que ens ajuden a orientar i informar a l’alumnat dels passos que han de dur a terme per tal de fer una tasca. Són senzilles i sintètiques i l’alumnat les pot consultar en qualsevol moment del seu procés d’aprenentatge.

  • El gravador Screencastify és un recurs que desconeixia i crec que pot ser útil per les retroaccions que són més llargues.

    Pel que fa a la comunicació amb les famílies, l’opció més ràpida i fàcil seria la plataforma Ieduca o l’ús del correu ja que ens permeten una comunicació fluida. La plataforma Ieduca ens comunicar el nivell del nostre alumnat així com altres dades com ara assistència, retards i observacions.