Actualment treballo a l’Institut de Taradell. Podeu consultar la seva pàgina web en el següent enllaç.

Un cop analitzada la seva accessibilitat digital, els aspectes a millorar són els següents:

Aquest apartat del web conté els diferents canals de comunicació per la comunitat educativa. Inclou l’accés a l’app de comunicació interna principal de la comunitat educativa (TokApp), la revista del centre, el Moodle, el projecte GEP.

Tota aquesta informació es troba en en una barra d’accés lateral a la dreta de la pàgina, fet que en dificulta la visibilitat.

Un aspecte a millorar del web seria la representació de la informació. Tal i com es pot veure en aquesta imatge, totes les informacions es presenten amb la mateixa estructura (imatge de capçalera i un text breu). Clicant a sobre es pot accedir a la notícia.

Si tenim en compte el DUA, aquesta informació hauria d’estar representada amb diferents formats ja que persones amb diversitat visual ja no hi podrien accedir. Altres maneres de presentar la informació podria ser a través d’àudios o vídeos ja que també facilitarien la informació a persones amb dislèxia o amb problemes de comprensió lectora ja que la notícia es centra principalment en el text.

A la barra lateral esquerra es pot veure els canals de comunicació del centre. Aquests són diversos tant pel que fa a entorns, formats i/o xarxes.

Tanmateix, un parell de canvis en facilitaria l’accessibilitat a aquests canals:

  • Només s’anomena els canals oficials i aquests estan marcats en negreta. Es podria facilitar la connexió afegint l’enllaç.

  • Afegir les icones d’aquests canals també milloraria la visualització, sobretot pels usuaris amb necessitats específiques.