CREACIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS

Per tal de treballar la creació de continguts digitals he escollit una situació d’ensenyament titulada VILLAGE AMBASSADORS. Es tracta d’una situació d’E-A pensada per a l’alumnat de 2n d’ESO, en el context del saber Comunicació. L’alumnat de 3r d’ESO fa un intercanvi amb alumnat de França. Per tal d’involucrar el centre i la comunitat educativa, els alumnes de 2n d’ESO han de preparar un Tour pels punts d’interès del municipi per ensenyar-los el poble i explicar-los la informació cultural més rellevant. L’alumnat de segon ha de crear un tríptic informatiu com a suport a la seva explicació en el qual també podrem trobar codis QR que ens enllacin amb unes audioguies.

Dins de les competències de l’àmbit digital treballem la Dimensió Instruments i aplicacions digitals, concretament la Competència 3: Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals.

Pel que fa als coneixements, habilitats i actituds envers la competència digital, destaco que lalumnat ha de conèixer l’ús que es pot fer de les aplicacions digitals que fan servir durant aquesta pràctica. També ha de ser molt conscient dels conceptes de drets d’autor i la propietat intel·lectual. Ser conscient dels drets d’autor i que la pràctica de plagi és il·legal.

L’alumnat hauria de ser capaç de:

  1. Produir un text oral descriptiu sobre els punts d’interès del municipi.

  2. Crear un tríptic com a suport al tour guiat.

  3. Gravar una audioguia amb qualitat de so i utilitzar un codi QR per enllaçar-la amb el tríptic creat prèviament.

  4. Utilitzar les eines digitals pertinents per crear el producte final. Canva per dissenyar els tríptics i Mote per crear les audioguies.

  5. Participar a classe mostrant assertivitat i respecte.

Per tal de poder portar a terme la situació d’aprenentatge, els següents requisits tècnics són els següents: Cal un bon funcionament dels seus ordinadors personals. Tot l’alumnat disposa d’un ordinador cedit en préstec per la Generalitat de Catalunya. També és important l’accés al wifi del centre per tal de poder treballar amb les diferents eines per la pràctica. Han de fer servir instruments amb els quals ja estan familiaritzats; Canva com a eina de disseny per crear el tríptic que ha de contenir imatges i petites descripcions dels llocs d’interès del municipi. També han d’utilitzar Mote per a l’enregistrament de notes de veu que hauran d’enllaçar mitjançant codis QR amb el seu tríptic.