La nova edició de PR3D, “PR3D en l’era de les màquines intel·ligents“, cerca fer-se eco de l’impacte provocat en el món de l’Educació per l’aparició d’un conjunt de potents eines, la IA .

No es tracta d’abdicar de l’orientació cap al món de la Robòtica, la Programació o la impressió 3D sinó d’incloure les noves oportunitats que, també per a l’educació, sorgeixen del desenvolupament de les tecnologies.

La Jornada “PR3D en l’era de les màquines intel·ligents” és la VII de les Jornades PR3D que les Associacions Espiral, *Tramuntec , el Grup DIM-EDU, i el grup GETEA-UMA realitzen des de l’any 2015, entorn de la temàtica Robòtica, Programació i Impressió 3D educatives i en, general, al relatiu als enfocaments STEAM. Enguany s’ha unit al grup organitzador de les Jornades l’Associació BYLINEDU, que ha vingut col·laborant amb nosaltres en diversos esdeveniments al llarg dels últims anys.

Inscripcions