En aquest primer mòdul ens hem endinsant en la competència digital docent des de dues vessants, teòrica i pràctica. A nivell teòric hem consultat un document de la Generalitat de Catalunya anomenat “Competència digital docent del professorat de Catalunya”. Aquest document defineix la competència digital docent i la classifica en dos tipus  (competència digital instrumental i competència digital metodològica). Alhora en defineix 5 dimensions (  Disseny, planificació i implementació didàctica, Organització i gestió d’espais i recursos digitals, Comunicació i col·laboració, Ètica i civisme digital, Desenvolupament professional) i una sèrie de descriptors per cada dimensió. Per últim cada descriptor es defineix en una sèrie de Indicadors de la competència digital metodològica per nivells ( avançat, bàsic,intermedi). Aquest document és la primera vegada que l’he consultat, de fet, no sabia ni que existia i m’ha sorprès veure el desplegament i concreció que té la competència digital docent i per tant la gran feina que tenim els docents per tal d’estar a l’alçada. Mai m’havia plantejat veure quin és es el meu nivell o fer una llista de comprovació com la que hem fet en aquest mòdul. Formo part d’un centre on es treballa amb ordinador des de fa15 anys, de fet va ser centre pioner en implantar el 1×1 ( nom que rebia l’aprenentatge de un alumne un ordinador) i això es nota ja que avui en dia tenim molt camí fet ( treballem amb Moodle, agendes virtuals, utilitzem aplicació Gradebook per compartir l’avaluació amb els alumnes, el drive i les aplicacions de google les utilitzem diàriament per tal de compartir documents, fer treballs en línia..). Quan he fet la llista de comprovació he vist que tinc integrat forces eines, les que no tinc integrades són de les publicar contingut en xarxes. En línia de millorar aquest darrer aspecte,penso que conèixer els portafolis del professorat docent pot ser una bona eina per mi. Ara en un primer moment em sembla complexe i necessito més temps per habituar-me ja que em costa de situar-me en ella.