A continuació presento una eina gamificadora que utilitzem a l’institut escola Jacint Verdaguer on treballo, es tracta de l’aplicació CLASSCRAFT. Concretament aquest entorn d’aprenentatge és una de les eines que utilitzo a una matèria anomenada « Aprenentatges múltiples», matèria que realitzem a cicle superior i a primer cicle d’ESO durant dues hores setmanals i que consisteix en un espai d’aprenentatge transversal on es proposen racons guiats i espais autònoms on l’alumnat por desenvolupar projectes propis de forma cooperativa i de caire interdisciplinar. Concretament Classcraft vehicula els racons virtuals dirigits i presenta un escenari tipus «Joc de rol» on l’alumnat es genera el seu propi Avatar per tal de sobreviure en un món que els planteja proves tant individuals com d’equip.
A continuació podeu visualitzar tres vídeos on explico el funcionament:
VÍDEO LOOM 1:

VÍDEO LOOM 2:
https://loom.com/invite/8755f3f77dc2436681c273d23aa87f85

VÍDEO LOOM 3:
https://loom.com/invite/8755f3f77dc2436681c273d23aa87f85