Sóc professora de Biologia i Geologia en un IE de Sant Sadurní on impartim aquesta matèria juntament amb la de Socials i Geografia mitjançant projectes de treball. La metodologia d’aprenentatge basada per projectes és una forma de vehicular l’aprenentatge que està oberta i en sintonia amb l’ús de la gamificació com a tècnica per generar motivació, treball col·laboratiu i fins i tot per generar i construir coneixement. En el cas dels nostres projectes sovint utilitzem la gamificació en diferents etapes del projecte, sobretot a l’inici per tal d’explorar idees prèvies i generar motivació i interès per el repte que es planteja. També n’utilitzem per sintetitzar el coneixement mitjançant jocs de troba la paraula secreta, sopes de lletres, Kahoot etc.. que incrustem a la plataforma Moodle que utilitzem com a entorn d’aprenentatge.
Tot i que la gamificació a partir d’aplicacions digitals és molt motivadora i té infinitat de possibilitats sovint també implica un esforç de creació per part del professorat per aquest fet potser no utilitzem tanta gamificació com podríem. No obstant també cal pensar i seleccionar molt bé per a què fem servir la gamificació, perquè a més del cost energètic i de temps que implica , realment aportin coneixements significatius i no només un passatemps entretingut que sigui més oci que aprenentatge. Per tant opino que la gamificació es pot utilitzar en qualsevol matèria sempre i quan estigui molt pensat i reflexionat el sentit d’utilitzar-la.
En relació a l’experiència que he viscut amb l’ Escape room, ha estat una experiència positiva primer perquè mai havia realitzat un format d’Escape room digital i m’ha semblat una idea molt motivadora per tal d’aplicar-la en la fase inicial dels projectes que realitzem en el meu centre. El fet de resoldre fites que posen en joc diferents habilitats per resoldre l’enigma m’ha semblat molt ric i que va molt en sintonia amb l’esperit dels projectes que busquen la interdisciplinarietat, és a dir, enfocar l’aprenentatge de forma connectada.
Un aspecte negatiu que he trobat de l’ESCAPE room és que una de les fites no funcionava, amb diverses companys ho hem compartir al fòrum i per tant fins que no l’ha resolies no passaves a la següent. Aquesta part és la que penso s’ha de cuidar quan utilitzem eines digitals de gamificació ja que produeix un sentiment de frustració gran quan veus que no avances per problemes tècnics.
No obstant i com a síntesi penso que els aspectes positius d’utilitzar la gamificació superen els aspectes negatius i per tant és una eina a tenir molt en compte en qualsevol matèria i concretament en els projectes de treball.