En aquest repte s’havia de redissenyar una situació d’aprenentatge que ja estès en algun repositori públic i que jo pogués aplicar a la meva aula. He buscat per internet en diferents llocs: Departament d’Educació, altres comunitats com ara Illes Balears, altres pàgines de recursos com ara “recursos docents” o INTEF i no he trobat en cap d’ells una situació d’aprenentatge que pugui aplicar als mòduls que jo estic impartint al Cicle Formatiu de grau mitjà de Planta Química PFiC.

És per això que el que he fet ha estat modificar una situació d’aprenentatge (SA) que estic realitzant en aquests moments. La situació d’aprenentatge és “Obtenció de càpsules d‘àcid Acetilsalicílic” on l’alumnat haurà de sintetitzar l’àcid acetilsalicílic al laboratori per a posteriorment preparar les càpsules. Aquesta SA es du a terme en el segon curs del CFGM Planta Química PFiC al Mòdul 12 (Síntesi). La podeu veure en aquest enllaç.

Els canvis que he dut a terme són treballar alguns ODS. En primer lloc:

ODS 4.- Educació de qualitat.
ODS 5.- Igualtat de Gènere.

Ja que vull garantir una educació de qualitat, inclusiva i equitativa que ofereixi oportunitats d’aprenentatge per a tothom.

Per altra banda:

ODS 6.- Aigua neta i sanejament.
ODS 8.- Treball digne i creixement econòmic.
ODS 9.- Indústria, innovació i infraestructures.
ODS 12.- Consum i producció responsables.

Perquè vull fomentar hàbits de consum responsable al laboratori així com fomentar la reutilització i la reducció de residus en el procés d’obtenció. També vull treballar les capacitats clau de l’alumnat per a preparar-los a fi que afrontin millor les demandes del mercat laboral.

Així mateix, per a fer un millor seguiment dels projectes tant per part de l’alumnat com del professorat, he introduït l’ús del Trello. Aquesta eina també permet la temporització de les activitats.

I finalment, a causa de l’ús cada cop més freqüent de la intel·ligència artificial generativa per part de l’alumnat he introduït una nova activitat: un breakout d’introducció a la intel·ligència artificial amb el títol “Agent IA contra el Dr. No”. D’aquesta manera l’alumnat coneixerà diferents eines d’IA però també com utilitzar-les des d’un punt de vista ètic i amb esperit crític. Aquesta és l’activitat que he desenvolupat perquè en ser una activitat transversal crec que podrà ser de molta utilitat per a més professorat. La podeu veure en aquest enllaç.

Tot el contingut relatiu a la situació d’aprenentatge, així com els lliuraments de les diverses tasques, s’organitzarà a través de Google Classroom. Els alumnes treballaran de manera cooperativa mitjançant Google Drive, i l’avaluació es realitzarà utilitzant rúbriques que permetran als estudiants autoavaluar-se i avaluar els seus companys i companyes, involucrant-los plenament en el procés d’avaluació.

(Imatge resum de l’article creada per M. Àngels Queral amb IA, Leonardo AI)