Un cop rebudes les coavaluacions de les meves companyes vaig a fer un recull de les mateixes:

En la primera s’han avaluat tots els ítems amb una A i s’han plantejat dos dubtes: la dificultat que alguns estudiants poden tenir per dominar les eines digitals utilitzades a l’aula i la qüestió de com promoure l’ús responsable, segur, crític, saludable i sostenible de les tecnologies digitals.

En la segona avaluació s’han avaluat tots els ítems amb una A, excepte: “Determinar com s’aborden els vectors i els ODS en la SA” i “Establir les mesures d’inclusió” que s’han avaluat amb una B (aquesta última estava avaluada amb una A a la situació d’aprenentatge, per tant, entenc que hauria d’aprofundir més a l’hora d’explicar-ho a l’activitat). Així mateix, s’ha plantejat el mateix dubte que en el cas anterior en què poder hi havia un excés d’eines digitals a fer servir a l’aula i es plantejava que seria interessant fer alguna activitat de tipus individual.

A partir d’aquesta avaluació, m’he plantejat, de moment, fer els canvis següents:

1. Per abordar la primera qüestió que s’ha plantejat en ambdós casos, és important proporcionar suport i formació als estudiants perquè puguin dominar les eines digitals que es fan servir a l’aula. És cert que no es fan servir totes, sinó que s’han nomenat possibles eines que poden fer servir depenent de quines domini l’alumnat. Per exemple, si han de fer una infografia per norma general ho fan amb canva, ja que és l’eina que han treballat a l’ESO. Alguns dels i les alumnes prefereixen l’ús de Genially encara que no el dominin tant, en aquest cas se’ls subministra un petit tutorial i el suport del professorat mentre estan fent l’activitat. Però gràcies a les aportacions de les companyes he pensat a acotar una mica la quantitat d’eines que s’utilitzaran durant l’activitat i dotar a l’alumnat de petits tutorials de les eines que es proposin (poden ser tutorials en línia, materials d’aprenentatge i suport individualitzat segons les necessitats dels i les estudiants).

2. Detallar més com es treballaran els ODS a l’activitat.

3. Quant a afegir alguna activitat de tipus individual, l’activitat plantejada està dins del mòdul 12 del CFGM de Planta Química: Síntesi. Aquest mòdul es treballa íntegrament en equip i és per això que se’m fa difícil posar activitats de tipus individual. Ara bé, com que és un mòdul amb una part pràctica molt important, quan l’alumnat treballa al laboratori es pot veure molt bé quina és l’autonomia i l’alumne s’adona de manera individual de quines són les fortaleses i debilitats. Però tindré en compte el suggeriment de la companya de cara a preparar altres activitats.

Crec que ha estat un intercanvi molt enriquidor i que cada una de les aportacions ens fa créixer com a docents.

(Imatge resum creada per Mari-Àngels Queral amb Leonardo AI)