Un cop ja definida la situació d’aprenentatge i desenvolupada una de les activitats, veurem de quina manera es pot adaptar aquesta SA per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

Adaptar una activitat per a alumnes amb diversitat funcional és una pràctica important per garantir la seva participació i l’accessibilitat a l’aprenentatge. Algunes de les coses que podem fer a l’aula són:

1.- En els cicles de la família química no hem tingut mai persones amb discapacitat visual perquè la dificultat més gran està en el moment de treballar de manera autònoma en el laboratori i la SA té moltes hores de treball al laboratori.

En cas que hi fossin, es poden utilitzar screen readers. Alguns dels que es poden fer servir:

  • NVDA (Non Visual Desktop Acces, Screen reader gratuït per a Windows). N’hi ha altres com JAWS o Dolphin, però són de pagament.
  • Narrador: el Screen reader intern de Windows. Amb Windows 10 es pot activar amb la combinació de “tecla de Windows+CTRL+Enter” (en una pantalla tàctil es toca lleugerament amb 4 dits). És molt limitat, per la qual cosa aquest només està indicat per a qui vulgui tenir un primer contacte amb un Screen reader simple.
  • VoiceOver és el lector de pantalles preinstal·lat per a MacOS (per a activar-lo és tan senzill com prémer Cmd+F5)

 

Una altra de les mesures és que no es donaria la documentació en paper, sinó que se li penjaria tot al Drive a fi que pogués seguir les diferents lectures amb el screen reader.

Si L’alumne/a tingués problemes de visibilitat reduïda, s’ampliaria el cos de la lletra de tota la documentació que es lliurés.

2.- Per a l’alumnat amb sordesa o dificultats auditives, aquest s’asseurà a primera fila i el professorat haurà de donar les explicacions sempre de cara a ell o ella, a fi de facilitar la lectura dels llavis. Quan es fan explicacions a pissarra, el professorat anirà escrivint primer i es girarà per a donar les explicacions. Així mateix, es lliurarà tot el material per escrit (via Classroom i/o Drive) i els vídeos que es visualitzen a l’aula o bé s’acompanyaran de subtítols o bé s’adjuntarà una transcripció completa en suport paper.

En el cas de l’activitat només hi ha un petit vídeo de menys d’un minut la transcripció del qual es lliuraria en paper. La resta és molt visual, és una gamificació en Genially, i es pot anar llegint en el mateix breakout o la documentació adjunta i, quan el professorat dinamitza la classe llegint les preguntes que surten al breakout i plantejant-ne de noves en l’àmbit del grup classe, aquest se situarà de manera que facilitarà la lectura dels llavis. El mateix quan l’alumnat fa les exposicions orals.

En el moment en què l’alumnat amb sordesa o discapacitat auditiva hagi de fer la seva part de l’exposició oral, en cas que no tingui problemes amb la comunicació oral la podrà fer normalment. Si té dificultats, pot escriure allò que vol dir i utilitzar un screen reader o bé la col·laboració d’algun/a company/a de l’equip de treball, el que la persona consideri i amb el que se senti més còmoda.

3.- Per a l’alumnat amb altes capacitats es pot modificar el breakout i plantejar els reptes amb una mica més de dificultat. Tal com s’explica en el document de pràctiques docents que afavoreixen l’atenció als alumnes: Se’ls animarà a buscar múltiples solucions als reptes plantejats, es reforçarà i valorarà expressament la creativitat i es donarà suport a projectes o iniciatives que puguin sorgir de manera espontània. Per exemple, en l’últim repte del breakout en comptes de buscar on hi ha l’errada en la resposta del ChatGPT (és una activitat tancada perquè se subministra el prompt i la resposta) se li pot proposar que ell o ella li plantegin situacions al ChatGPT i analitzi la resposta.

A més a més, es proporcionarà suport individualitzat segons les necessitats específiques de cada alumne a fi d’assegurar-nos que tots els alumnes puguin participar plenament. La clau per adaptar activitats és la flexibilitat i la consideració de les necessitats individuals dels alumnes. Comunicar-se obertament amb l’alumnat i estar disposat a ajustar l’activitat segons sigui necessari és fonamental per garantir una experiència d’aprenentatge inclusiva per a tothom.

A continuació podeu veure l’activitat “Agent IA contra el DR. NO” adaptada per a persones amb sordesa o discapacitat auditiva.

La situació d’aprenentatge la podeu trobar aquí.

(Imatge resum creada per Mari-Àngels Queral amb IA, Leonardo AI i Canva)