En aquest article s’explicarà de quina manera s’ha implementat una de les activitats de la situació d’aprenentatge “Fabricació de càpsules d’Àcid acetilsalicílic”. Com que no es va trobar cap SA que es pogués modificar i aplicar a la meva aula (dins dels mòduls que estic impartint), vaig partir d’una SA pròpia i vaig modificar-la. Aquí teniu un vídeo de la implementació de la SA on ja es pot veure l’ús de les tecnologies digitals per part de l’alumnat.

Durant tota la SA la comunicació amb l’alumnat es fa via Classroom recollint les evidències a través d’aquesta plataforma, també s’utilitzen rúbriques d’observació del treball experimental, i les notes queden recollides en un full de càlcul de Google associat al compte de correu institucional del professorat.

El meu repte és assegurar un aprenentatge inclusiu i accessible per a tot l’alumnat de les meves classes. Això implicarà cada curs proporcionar materials i adaptacions per a les necessitats diverses dels estudiants, inclosos els que tenen necessitats especials. Aquest compromís amb la inclusió s’estén també a l’àmbit digital, on és essencial garantir que la tecnologia i les plataformes siguin accessibles per a tots, millorant així l’accessibilitat de l’educació en general. En aquest cas es va pensar amb alumnat amb dificultat auditiva o sordesa, de manera que tota la informació que hi ha al Genially es pot llegir, i s’ha subtitulat el video introductori. Com que aquest curs no tinc a l’aula cap alumne amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu), encara que s’han tingut en compte a l’hora d’implementar l’activitat no he pogut avaluar si aquestes eren correctes.

Respecte a la SA anterior he introduït dos canvis. Un d’ells ha estat la introducció del Trello per a poder fer un seguiment de les activitats dels projectes. A més, l’alumnat ho ha valorat molt positivament perquè els ha permès temporitzar i organitzar les tasques d’una manera molt més fàcil que fer un Diagrama de Gant. El Trello a més facilita la comunicació entre l’alumnat i, per tant, el treball col·laboratiu. Han demanat que es torni a fer el curs vinent.

 

L’altra activitat que s’ha introduït ha estat el breakout digital: “Agent IA contra el Dr. NO” (la justificació així com el desenvolupament de l’activitat ja han quedat recollits en articles anteriors). La gamificació mitjançant un breakout digital pot ser una estratègia molt eficaç per estimular la motivació i el compromís dels alumnes amb l’aprenentatge. Aquest s’ha intentat dissenyar amb una trama intrigant i reptes interessants, a fi que captivin l’atenció dels alumnes i els motivi a continuar jugant per resoldre els misteris i arribar a la solució final.

Els recursos digitals utilitzats proporcionen una retroacció immediata, la qual cosa fomenta la millora contínua. A més, els i les alumnes poden avançar a un ritme personalitzat i adaptar-se a les seves necessitats i nivell de competència. Això permet que cadascun es desafiï a si mateix i es comprometi amb el procés d’aprenentatge d’una manera que sigui significativa per a ells. Aquest breakout està dissenyat per a ser jugat en grup (grups reduïts i en algun repte en l’àmbit del grup classe) fomentant la col·laboració i el treball en equip entre els alumnes. Això no només millora el compromís, sinó també les habilitats socials i de comunicació dels estudiants. Més endavant hi ha un vídeo on es veu la implementació a l’aula.

Entre els reptes que es plantegen està la recerca d’informació mitjançant IA i la realització d’una infografia, convidant a l’alumnat a què reflexioni sobre els avantatges i desavantatges a l’hora d’utilitzar aquesta eina. D’aquesta part han fet una exposició oral davant la resta de la classe. Crec que això ha estat molt positiu, ja no pel fet només de què han explicat processos de fabricació incidint en la minimització de residus, sinó perquè també han avaluat les eines emprades per a fer la recerca d’informació i la infografia, cosa que reforça el seu esperit crític. L’alumnat s’ha autoavaluat i ha coavaluat als companys mitjançant una rúbrica, això ha permès a cada grup poder millorar la seva feina. Aquí teniu un dels exercicis (s’han obviat el nom dels alumnes, o s’han esborrat a fi de salvaguardar la seva intimitat).

Un altre dels reptes a fi de treballar l’esperit crític de l’alumnat ha consistit a avaluar respostes que ha donat el ChatGPT, aquí hi ha diferents respostes al repte donades per diferents grups. Encara que aquesta part s’ha fet en grups petits, després s’ha posat en comú en l’àmbit del grup classe.

Tot això es pot veure també en el vídeo següent resum de l’activitat. Encara que en el cas que hi hagués un alumne amb discapacitat auditiva o sordesa ja s’ha indicat que el professorat s’hauria de posar al davant per a facilitar la lectura dels llavis, les evidències s’han recollit posant a l’alumne d’esquena a fi de protegir la seva intimitat. En el cas en què l’alumnat apareix de front se li ha pixelat la cara.

 

I finalment l’alumnat ha avaluat l’activitat en el jamboard, s’han posat en comú aquestes respostes convidant a l’alumnat a una reflexió conjunta. Si cliqueu aquí veureu les respostes donades per l’alumnat.

Crec que durant aquesta activitat, i en especial durant tota la SA, l’alumnat adquireix la competència digital, no només perquè conegui més eines a utilitzar o perquè el treball col·laboratiu afavoreixi la comunicació i aprendre com treballar amb documents compartits, sinó perquè aprenen a buscar informació i a avaluar-la treballant així el seu esperit crític, es fomenta l’autonomia de l’alumnat, l’organització del treball i la responsabilitat compartida.