PRÀCTICA DOCENT DIGITAL

 

Punts forts:

-M’agrada conèixer aplicacions noves i les faig servir molt sovint per a elaborar materials motivadors per a l’alumnat.
-Tinc facilitat per a entendre i fer ús de les tecnologies i de les seves aplicacions.
Punts febles i que, per tant, podria millorar:

-Fer servir més amb els infants les eines i aplicacions digitals que ja conec.
-Crear rúbriques i disposar d’eines per a poder avaluar l’ús de les TIC.
-Tenir eines per a poder presentar el contingut d’una manera més adaptada a les diferents necessitats que presenten els infants.
-Utilitzar-les en l’aprenentatge basat en projectes.
Buscant en la web de formació docent en cultura digital i tenint presents els aspectes que podria millorar, he vist diferents itineraris que em servirien:

Per tal de conèixer una miqueta més sobre l’ABP i fer servir les TIC en la realització d’aquests, he trobat en l’itinerari 1, un Kudi i un Makrokudi de metodologies ABP amb tecnologia digital. He escollit aquesta formació perquè L’ABP està present en moltes escoles, i no en totes es fa com deuria, per tant, amb aquesta formació coneixeria com fer aprendre als infants a través dels projectes i sobretot fer-ho a través de les TIC, coneixent gran varietat d’eines digitals i materials.