LES EMOCIONS

ACTIVITAT A L’AULA:  LES EMOCIONS

TASQUES:

-Expliquem el conte a través de la PDI.

-Cançó del monstre de colors.

-Identifiquem les diferents emocions que apareixen al conte.

-Parlem de diferents experiències que ens han fet sentir aquestes emocions.

-Fem servir les Beebots mentre juguem al joc de “Com estic?”.  La classe es divideix en 3 grups de 5 infants. Un dels grups decideix quina emoció representarà i els altres dos han d’endevinar-ho. Una vegada saben de quina emoció es tracta, han de dirigir la seva beebot a la imatge corresponent del monstre que identifica la emoció representada.

OBJECTIUS:

-Assolir progressivament seguretat afectiva i benestar emocional, i anar-se formant una autoimatge positiva i una imatge positiva dels altres.

-Comunicar-se i representar la realitat a través de diferents llenguatges i formes d’expressió.

-Explorar l’ús del raonament matemàtic, la lectura i l’escriptura, la imatge, el moviment, el gest i el ritme, des de les situacions quotidianes i contextualitzades, i resoldre, organitzar, comprendre o comunicar aspectes de la realitat propera.

 

COMPETÈNCIES CLAU (TRANSVERSALS)

-C. en comunicació lingüística

-C. plurilingüe

C. digital

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Eix 1:

C. (2) Viure les emocions, expressant i reconeixent sentiments i necessitats, per anar creixent en benestar emocional i seguretat afectiva.

Eix 2:

C. (1) Interpretar, comprendre i expressar missatges, emprant recursos i coneixements basats en la pròpia experiència, per avançar en la comunicació i la construcció de nous aprenentatges.

C. (2) Expressar-se de manera entenedora, personal i creativa mitjançant diferents llenguatges, explorant-ne les possibilitats i gaudint-ne, per respondre a diferents contextos comunicatius.

Eix 4:

C. (2) Apreciar progressivament l’entorn social i cultural proper i la seva diversitat mostrant interès i respecte per conviure.

 

El recursos digitals que fem servir són:

-PDI

-Beebots

-Vídeo de la cançó

https://drive.google.com/file/d/1QUkJmml_6V4InX7C34de0aBfNwX09OE4/view?usp=share_link

 

ACTIVITAT A CASA:  LES EMOCIONS

TASQUES (PER DIES):

DIA 1

-Visualitzar el conte del monstre de colors. (S’envia el vídeo del conte que s’ha explicat a l’aula però amb la veu gravada a través del classdojo).

-Agafar sis pots i decorar-los un de cada color: roig (ràbia), groc (alegria), negre (por), verd (calma), blau (tristesa) i rosa (enamorat). Anar posant pedretes a dins de cada un d’ells cada vegada que tingui eixe sentiment.

 

DIA 2

-Realització d’un liveworksheet referent a les emocions i els personatges del conte. https://es.liveworksheets.com/cy432918om y https://es.liveworksheets.com/cy432918om

DIA 3

-L’infant que està a casa, es gravarà un vídeo on expliqui per a cada emoció, una situació que li faci sentir així. També està la possibilitat per tal de generar un feedback amb l’infant, de realitzar una videotrucada i fer-ho en directe.

DIA 4

-Pintar dos dels monstres del color corresponent. Retallar-los per les linies i enganxar-los com un puzzle en un full del mateix color. (tristesa i amor)

-Fer els diferents laberints per a fer arribar a cada monstre al seu sentiment (alegria, ràbia, por i calma)

DIA 5

  • Pintar un monstre gran amb els diferents colors que representen les 6 emocions treballades tenint present com s’ha sentit tots eixos dies. Per a saber-ho farà servir els diferents pots de vidre i depenent de la quantitat de pedres que hi haja, pintarà un troç més gran o més petit.

REFLEXIONS

Dissenyar una activitat per a realitzar-la a casa de manera autònoma em fa plantejar-me diferents situacions que no apareixen quan estem a l’aula, com son les desigualtats que es creen per la presencia de més o menys recursos a casa, com són tauletes, mòbils, ordinador, etc. A més a més de la necessitat de la presencia del mestre per tal d’aclarir dubtes, d’explicar experiències i de generar un feedback amb l’infant que ens garanteixi l’èxit del procés d’ensenyament aprenentatge.