Els nostres infants de tercer de primària estan estudiant el projecte de la Ribera d’Ebre. Volen publicar aquest contingut a algun lloc que no sigui el web de l’escola, per què no ho veu ningú allà. Tots els infants de la classe coneixen Instagram, tot i que no tenen compte propi, moltes vegades fan servir el dels pares, així que han decidit crear contingut del seu projecte per a pujar-lo a l’Instagram de l’escola en format de vídeos, fotos, texts…

La competència digital a treballar és creació de contingut, tot i que també es treballen altres competències com són Comunicació, col·laboració i ciutadania digital i ús responsable i benestar digital.

Per a poder dur a terme l’activitat, l’alumnat ha de conèixer com funciona la plataforma d’Instagram i analitzar de forma crítica el contingut que es publicarà posant en marxa habilitats de filtratge de fotos, informació del projecte… També hem de treballar a qui va dirigit el nostre missatge (missatge públic dirigit principalment a les famílies i a qualsevol usuari interessat en el projecte) i sobretot la netiqueta, molt important per tal de crear un bon ambient digital.

En tractar-se de contingut de l’escola, es faria a través de l’Instagram del centre i gestionat pels mestres, retallant les fotos o difuminant qualsevol dada personal dels infants. Mentre que els infants necessitarien saber com funciona Instagram i analitzar i seleccionar els continguts junt amb el docent.

Pel que fa als requisits tècnics necessaris, tant l’alumnat com les famílies tenen accés a eines digitals (ordinador, tauleta o mòbil) amb connexió wifi. A principi de curs vam passar un qüestionari per conèixer els recursos dels quals disposaven les nostres famílies i tenir-ho present a l’hora de compartir el contingut del nostre projecte. Tot i això, disposen d’un ordinador a l’escola per tal d’accedir a la informació publicada.