Categoria: CDD-A2

M1A1 Aspectes tècnics o metodològics de la pràctica docent digital. (primera tasca)

Un dels objectius importants a assolir com a mestre especialista de música és que l’alumnat tingui una perspectiva global  del fenomen musical  i  descobreixi i entengui els  diferents…

CDD-A2

Pere

Pere…

CDD-A2