Perfil d’estudis

  • Llicenciat en Ciències Químiques, en l’especialitat de Química Industrial, promoció 89/94, a juny de 1994 per la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.
  • Docent del cos de Professors d’Ensenyament Secundari en l’especialitat de Física i Química. Habilitació per a impartir Tecnologia.
  • Màster Interuniversitari en Tecnologia Educativa per la Facultat de Pedagogia de la URV (en el seu itinerari investigador).
  • Postgrau “Docència Universitària en línia”, integrat en el Màster “Educació i TIC” (eLearning) de la UOC.
  • Llicència d’estudis en l’àmbit de la Competència Digital: “Estratègies d’inserció avançada: el currículum a través de les TIC”.

Especialitats docents: Física i Química (per concurs oposició) i Tecnologia (habilitació).

Perfils professionals: competència digital docent, i atenció a la diversitat dels alumnes.

Formador TIC i TAC del Departament d’Ensenyament des del curs 2004-2005, de cursos presencials i telemàtics.

Membre de l’equip de formadors de formadors STEAM del Departament d’Ensenyament, des del curs 2017-2018.

Assessor en formació, innovació i recursos a Terres de l’Ebre des del curs 2009-2010. Actualment, al CRP Montsià.

Nivells d’idiomes certificats: Català, amb nivell C2, i anglès, amb nivell B2.