Una mostra d’algunes jornades, presentacions, comunicacions, … on he participat com a ponent:
 • [GENCAT – Departament d’Ensenyament] “Taller de pensament computacional“. Jornada eXploraSTEAM a Berga (07/2018).
 • [GENCAT – Departament d’Ensenyament] “El pensament computacional, un camí per desenvolupar competències a l’aula“. X Jornada de programació i robòtica educatives. (05/2018)
 • [STEAM Conference] Taller “Disseny i creació en 3D amb Beetle Blocks i Tinkercad aplicat a projectes STEAM“. STEAMConf 2018 (04/2018)
 • [GENCAT – Departament d’Ensenyament] Jornada “EduHack 2ª edició”. Eduhack (11/2017)
 • [GENCAT – Serveis Territorials de Terres de l’Ebre] VI Trobada de bones pràctiques a la Terra Alta. La robòtica i la tecnologia a l’aula (06/2017)

Mostra d’activitats de formació impartides

Ampli recorregut com a formador, des del curs 2004-2005, realitzant cursos presencials, cursos telemàtics, jornades i seminaris diversos. Les activitats estan relacionades, pricipalment, amb els perfils professionals de Competència digital docent i Atenció a la diversitat dels alumnes.

Des del curs 2017-2018 formo part de l’equip de formadors de formadors STEAM del Departament d’Ensenyament.

Mostra d’algunes de les darreres activitats de formació impartides:

 • Taller sobre la visió de les tecnologies en el projecte de direcció d’un centre educatiu
 • Seminari de coordinació de robòtica educativa a Terres de l’Ebre
 • Seminari de coordinació en tecnologia de l’aprenentatge i el coneixement a Secundària
 • Curs STEM per a mestres d’Educació Primària
 • Disseny i creació en 3D aplicat a projectes STEAM
 • Taller de Disseny i construcció de peces en 3D
 • Taller de Google Apps for Education
 • Taller de protecció de dades i seguretat a internet
 • Curs d’administració de la web de centre amb Nodes.
 • Taller de robòtica a Primària
 • Curs STEAM a l’aula: Disseny i creació 3D amb Beetle Blocks
 • Taller de competència digital a l’aula
 • Taller de programació amb Scratch
 • Curs de gestió d’un Moodle de centre
 • Taller per a l’elaboració del Pla TAC

Institucions amb qui he col·laborat com a formador

 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Fundació Universitària Martí l’Humà
 • Associació Espiral, Educació i Tecnologia
 • Centre de Professorat d’Eivissa
 • Moviment de Renovació Pedagògica de Terres de l’Ebre
 • GENCAT – Departament d’Ensenyament
 • Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre