La DUA és una eina molt útil per aconseguir una inclusió real a l´aula. Els docents hem de tenir en compte com i en quins formats es representen els continguts als alumnes, de quina manera podem mantenir el seu interès i motivació i valorar quina és la manera més adequada perquè demostri allò que s´ha après.

Personalment, quan planifico les activitats intento que aquestes siguin assolibles per tot l´alumnat, significatives i que despertin l´interès als alumnes. Penso que la tecnologia és clau per portar la DUA a cap eficientment.  Hi ha múltiples eines digitals que serveixen per poder complir els principis de la DUA.

Amb l´ús de la tecnologia es minimitzen les barreres físiques, sensorials, cognitives i culturals que poguessin existir a l´aula.

Anteriorment no coneixia en profunditat els principis de la DUA. Ara intento integrar els principis en la meva programació de classe, encara que sóc conscient que he de millorar.