Normalment començo cada tema amb alguna activitat inicial per saber els coneixements previs que tenen els alumnes dels continguts que estudiarem i utilitzo diferents aplicacions per dissenyar aquesta activitat.(Kahoot, Plickers…). Als alumnes els agrada les noves tecnologies basades en els jocs.

L´aprenentatge basat en jocs és una bona manera per aprendre continguts ja que millora la motivació i adquisició de coneixements i competències per part dels alumnes en el seu procés d´aprenentatge. Normalment utilitzo diferents jocs o activitats interactives a les meves classes de manera habitual encara que no integrada.

La gamificació es pot practicar en totes les assignatures. Es poden crear reptes i missions enlloc de tasques i projectes, oferir insígnies i recompenses individuals…

Les aplicacions que he vist i que em poden servir en el projecte són:

  • Kahoot. Es pot utilitzar al principi (coneixements previs) o durant o al final (avaluació).
  • Epuzzle. Durant el projecte
  • Jig saw planet. Durant el projecte.
  • Padlet. Durant el projecte.

El principal problema alhora de realitzar les fites és la falta de costum alhora de realitzar reptes d´aquest tipus. Però realment crec que sóc activitats motivadores i engrescadores i que poden agradar a l´alumnat.

Un Escape Room o Breakout poden ser utilitzats en qualsevol classe encara que s´ha de fer una planificació acurada i ser creatiu/va alhora de plantejar els reptes.