Bones!

Em diu Carol Tapia i tinc 24 anys. Des de que vaig finalizar el Grau d’Educació Infantil he estat treballar a diferents llars d’infants. Actualment, a la llar d’infants l’Espígol.

Us dono la benvinguda al meu espai digital.