Jo he escollit aquest seminari perquè havia sentit parlar d’aquest projecte, d’aquesta aplicació (és d’una escola de la zona), però no en sabia gaire del tema. Ho he trobat molt interessant. Fer un sociograma amb diferents preguntes que l’alumnat ha de respondre i que es plasmen sobre un paper és una cosa que ja he fet moltes vegades. Fins i tot alguna vegada aquest sociograma ha estat fruït d’un llarg qüestionari que passaven els i les professionals de l’EAP a l’alumnat. Però… mai m’ha arribat a agradar del tot. Sempre he pensat que no era del tot fiable. Són persones ( l’alumnat) i com a persones que son, poden vincular les seves respostes a l’estat d’ànim actual, a una relació positiva o negativa puntual. En definitiva, no crec que les respostes siguin del tot objectives.

Amb aquest projecte que se’ns presenta aquí, podrem anar molt més enllà. No es basa en un dia de proves per fer un sociograma i ja està. És basa en un continu, que com el propi nom indica, ens pot ajudar molt a cercar mesures reparadores o restauratives. El cercle de diàleg és una molt bona idea.  A més, repeteixo, el WATSONapp és continu, en aquesta escola es fan quatre “passacions” durant el curs.  Pel que sembla, millora molt el clima a les aules, i per tant els resultats d’aprenentatge a l’escola.