En la SA que correspon al curs de 2n d’ESO per a la matèria de tecnologia i que té per títol “Com es fabrica una paella?” tracto de fer veure els processos de conformació dels metalls i plàstics que donen forma i utilitat a pràcticament tot el que ens envolta.

Per tal de fomentar la motivació en aquest aspecte de la producció i de coneixement dels materials, utilitzo eines digitals com el Canva o el Kahoot (una ludificació de les activitats) i eines digitals més formals com un Google Forms o un Google Sites.

Per a la recerca d’informació, s’aprofita per fer una introducció cap al Google Scholar on poden fer una cerca verificada i trobar articles científics amb el rigor corresponent; i, alhora mantenir una actitud crítica.

Durant el Redisseny d’aquesta SA he hagut d’afegir totes les eines digitals des de 0, ja que, es tractava d’una programació amb el currículum antic i, a més a més, amb una manca absoluta de recursos digitals; plantejada, doncs, en un format tradicional d’enfocament en els continguts. Amb aquesta modificació considero que ara serà una SA molt més motivadora i implicarà més a l’alumnat, a part de millorar-ne l’aprenentatge i executar les activitats manuals i de tractament dels metalls amb una visió més sostenible vers els recursos.