Després de llegir les avaluacions dels companys respecte el meu (re)disseny de la situació d’aprenentatge i també gràcies a poder veure altres SA en les meves coavaluacions, he vist clar que les mesures i suports s’han d’ampliar i hauria d’indicar el temps de cadascuna de les activitats com ja he fet en el REO.

També em quedo tranquil amb l’aspecte per formal i curricular com són els objectius, criteris d’avaluació i competències específiques utilitzades així com en l’ús de les tecnologies digitals.

En una altre línia he vist que he d’especificar més l’aplicació dels ODS dins d’aquesta SA doncs el text es bastant genèric.

Gràcies a altres SA ara tinc més mesures i recursos universals i addicionals que aplicar en aquest redisseny sempre modificant-ho per a una millor concordança amb la situació d’aprenentatge i amb la matèria.