He estat consultant informació diversa per conèixer al detall l’accessibilitat, la inclusió, i l’atenció a les diferències personals en l’aprenentatge. He trobat la gran importància que tenen aquests tres punts per als alumnes amb NESE (necessitats específiques de suport educatiu), ja que, sense adaptacions és molt probable que quedin exclosos d’una accessibilitat als recursos necessaris per a l’aprenentatge i que les diferències personals en aquest s’accentuïn.

Un cop feta aquesta recerca d’informació he modificat el re(disseny) de la meva situació d’aprenentatge per una possible situació i identificar els recursos i mesures addicionals per a aquests casos. He escollit el cas d’un alumne amb una discapacitat sensorial visual, ja que, era en el que inicialment hi trobava més dificultats.

He pogut veure que per tal de proporcionar a aquest alumne una inclusió i accessibilitat adequats havia de modificar les mesures i suports addicionals de la següent manera:

(SA completa amb les mesures i suports addicionals)

1.Els qüestionaris com el Kahoot s’havien de dictar i s’havia d’indicar on són les respostes.
2.La recerca d’informació acostuma a fer-se des de l’ordinador personal de l’alumne, però generalment aquesta és visual, per tant, s’havia de transformar en un altre tipus de missatge sensitiu, en aquest cas s’ha trobat molt adequat fer la cerca d’informació a través d’una IA, ja que, aquesta pot donar veu a la informació.

3.L’activitat com el treball amb el metall en el taller implicava la visió, però no era necessari, ja que, amb el relleu marcat sobre una placa de ferro, fet amb un compàs per a ferro, és possible a través del tacte orientar-se i treballar. A més a més, de facilitar la inclusió he trobat interessant fer extensiu aquest mètode de treball a través del tacte, ja que, això permet eliminar les diferències personals en l’aprenentatge.

En conjunt s’ha modificat un mètode de treball i s’ha afegit una tecnologia digital com és una IA per tal de facilitar l’inclusió i acessibilitat d’un almune amb NESE i a més a més, reduint les diferencies personals en l’aprenentatge sense perdre en els dos altres aspectes.