Proposta Genially ‘CARNESTOLTIS
Per a l’elaboració d’aquesta proposta s’ha escollit la temàtica del carnaval, ja que per als infants encara la festa hi és present i el carnaval de la nostra ciutat va ser el passat cap de setmana. A més a més, aprofitem la temàtica per recordar continguts i potenciar l’expressió oral.
La següent activitat didàctica està enfocada a utilitzar una eina digital com és l’ordinador tàctil i el web Genially.

L’etapa educativa a la qual va dirigida és per a EI 4 (Educació Infantil 4). La temporització de la proposta és de 5 sessions d’acord amb les activitats que es desenvolupen dins del Genially.  Així mateix, l’agrupament serà en parelles, tot i que també es faràn parelles de 3 infants ja que és un grup impar (25 alumnes).

 

Pel que fa a les tasques, en el Trencaclosques els infants han de realitzar un trencaclosques amb la temàtica de carnaval. Han d’arrosegar les peces i anar col·locant-les on corresponen. Quan acaben el trencaclosques han de fer clic en la fletxa ↦ per passar al seguent trencaclosques. Cada vegada que ho realitzin comentarem com ho han fet (han mogut les peces, les han juntat arrastrant els dits..) i potenciarem el vocabulari i l’expressió oral. En el Memory, els infants han d’anar fent clic a cada una de les peces que estan amagades i anar recordant on es situen per anar fent parelles. En el Dobble, els infants han de trobar quin és l’objecte que està repetit dins de cada bombolla i han de fer clic a sobre d’aquell objecte que es repeteix.  Pel que fa al Bee-bot, els infants han d’organitzar-se entre ells per traçar la ruta de l’abella per arribar al seu objectiu. Han de planificar quins moviments (↤, ↦, ↥, ↦) han de fer per arribar i després fer clic a go per comprovar si el camí ha estat el correcte. Quan acaben el recorregut han de fer clic en la fletxa ↦ per passar al següent repte.  Finalment, a l’activitat de Linx han de trobar l’objecte que la bombolla petita els hi marca. Per que aparegui l’objecte en la bombolla petita han de fer clic a sobre la mà i després clicar a l’objecte corresponent i així consegüentment.

 

Desenvolupament de les sessions de la proposta:
Sessió 1: Trencaclosques

Sessió 2: Memory

Sessió 3: Dobble

Sessió 4: Bee-bot

Sessió 5: Linx

 

OBJECTIUS:

  • Iniciar-se en l’ús de les TAC.
  • Potenciar el treball en equip amb els seus iguals.
  • Potenciar el diàleg i la comunicació entre els infants.
  • Traslladar els jocs de taula a un joc digital.
  • Potenciar l’expressió i la comunicació oral dels infants.
  • Recordar el vocabulari treballat a la festa del carnestoltes.

COMPETÈNCIES CLAU:

  • Competència digital
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre.

Pel que fa a la Taxonomia de Bloom, en aquesta proposta treballem RECORDAR,  COMPRENDRE I APLICAR. Primerament, els infants han d’evocar els records i aprenentatges adquirits prèviament per comprendre el contingut que s’els hi presentarà a la proposta. En aquest procés cognitiu de recordar els infants observen el contingut, el reconèixe, esmenten que és… Tot seguit, comencen a interactuar amb l’aplicació i comencen a comprendre quines són les ordres senzilles que han d’anar fent per avancar en cada una de les propostes del Genially. Així mateix, els infants també van analitzant el que van fent, ho comparteixen amb el company/a, ho expressen, ho comuniquen fent una representació.. Finalment, tot allò que han après en els processos cognitius inferiors (recordar i comprendre) ho apliquen en els reptes que s’els hi presenta.

En el Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA) pel que fa a les múltiples maneres de comprometre’s, es té en compte principalment les característiques dels infants, les seves capacitats i els seus interessos (festa de Carnestoltes). Als infants se’ls hi ofereix reptes i propostes que els hi interessa i en les que són dinàmics i protagonistes del mateix aprenentatge.  Pel que fa a les múltiples formes de representació es prioritzen diferents suports per a la construcció de l’aprenentatge: proposta visual i tàctil. En aquest apartat també poso en relleu la codocència per a la individualització de l’aprenentatge. Mentre uns alumnes fem la proposta, els altres infants estan amb un altre docent. Finalment, pel que fa a les múltiples maneres d’acció i expressió,  la proposta contribueix al fet que tots els alumnes puguin representar el que han après/saben. Per aquest fet, cada vegada que acabem la proposta i com menciono a l’activitat del Trencaclosques, comentem com ho hem fet, que hem treballat.. (recordem vocabulari adquirit i potenciem expressió oral i comunicativa).

EVIDÈNCIES

REFLEXIONS FINALS:
Les tecnologies digitals emprades afavoreixen l’assoliment dels objectius d’aprenentatge per part de l’alumnat?
Actualment les eines digitals són un gran interès en l’aula on s’ha aplicat la proposta. Per a ells i elles, és un recurs que encara no està gaire integrat a l’aula i quan s’utilitza estan molt motivats per interactuar i aprendre amb aquestes eines. Per tant, aquesta motivació intrínseca fa que l’assoliment dels objectius d’aprenentatge dels infants es consolidi amb més interès i més ràpid.

– En cas que no, quins altres recursos es poden utilitzar en substitució d’aquests?
Personalment no en considero cap.

– Són realment necessaris els recursos digitals per aquesta programació?
Cada vegada els infants estan immersos en un món de canvis constants on la tecnologia està molt present i és necessari integrar els recursos digitals en la programació. Les eines digitals ens ajuden a aconseguir objectius que pot ser d’altres formes no els arribem aconseguir, i ens aporten un gran ventall d’avantatges.

– T’han sorgit problemes quan hi has integrat les tecnologies digitals?
En el meu parer, considero que haver integrat les teconologies digitals m’ha servit per adonar-me de les desigualtats que viuen els meus infants en el seu dia a dia. En aquest sentit, he pogut veure quins infants no tenen accés a eines digitals més enllà de l’escola, els que les coneixen i interactuen de vegades, i d’altres que ràpidament les reconèixen, saben com funcionen i adquireixen ràpidament els mecanismes de com funcionen els jocs.
Per tant, he tingut dificultats amb els infants que tenen pocs recursos socio-econòmics i no entenien com funcionaven els jocs, com podien passar a la pantalla següent, a quina fletxa havien de fer clic..

– En cas que sí, com has afrontat l’imprevist? En cas que no, quin problema creus que et podria haver sorgit i com el podries haver resolt?
Per resoldre les dificultats presentades, he considerat oportú fer-ne una demostració pràctica de com havien de fer les propostes. Cal remarcar que les propostes eren en parelles i per tant, els alumnes  que tenen més domini ajudaven i explicaven als que no sabien fer fent alguna acció concreta de com ho havien de fer (no els hi poden fer sinó només explicar).