El Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) és un conjunt de principis de disseny curricular que ens ajuden a avançar cap a un model obert que permeti la participació i l’aprenentatge a tothom.

Hi ha tres principis fonamentals basats en la investigació neurocientífica que guien el DUA.

PRINCIPI I: Proporcionar múltiples maneres de representació (El“QUÈ” de l’aprenentatge)

Els alumnes difereixen en la manera com perceben i comprenen la informació. Aquells amb discapacitat sensorial (ceguesa o sordesa), dificultats d’aprenentatge (ex. dislèxia), amb diferències lingüístiques o culturals poden requerir maneres diferents d’abordar el contingut. Per aquest motiu  proporcionar múltiples opcions de representació és essencial.

PRINCIPI II: Proporcionar múltiples maneres per a l’acció i l’expressió (El ”COM” de l’aprenentatge)

Els alumnes difereixen en les maneres en què poden navegar per un entorn d’aprenentatge i expressar el que saben. Per exemple, les persones amb paràlisi cerebral, amb trastorns de la funció executiva, els que presenten barreres amb l’idioma, etc., s’apropen a les tasques d’aprenentatge de manera molt diferent.  No hi ha un mitjà d’acció i expressió òptim per a tots els estudiants, per la qual cosa proveir opcions per a l’acció i l’expressió és essencial.

 

PRINCIPI III: Proporcionar múltiples maneres de comprometre’s (El “PER QUÈ” de l’aprenentatge)

El component emocional és un element crucial per a l’aprenentatge, i els alumnes difereixen notablement en les maneres en que poden implicar-se o motivar-se.  Alguns s’engresquen molt amb l’espontaneïtat i la novetat, mentre que altres no s’interessen i, fins i tot, els espanten, preferint l’estricta rutina. D’altres prefereixen treballar sols, mentre que altres prefereixen treballar amb els companys. No hi ha un únic mitjà que sigui òptim per a tots els alumnes en tots els contextos. Per tant, és essencial proporcionar múltiples formes de comprometre’s.

COM PODEM APLICAR EL DUA A L’AULA?

Fent  ús de suports visuals (video, video amb transcripció, en diferents idiomes, imatges..) , auditius, pictogrames i acompanyar la paraula amb gestos. També és important flexibilitzar l’entorn d’aprenentatge (crear un espai TEACCH, un racó de la calma..)