Els vectors del currículum són els elements de caràcter transversal que es tenen presents, s’entrellaçen i articulen totes i cadascuna de les decisions relatives al desplegament del currículum.

Aquests vectors es poden treballar de forma explícita, amb activitats on es treballa directament el contingut del vector, dins d’una activitat específica. També es poden treballar explícitament en cada una de les matèries, o en els projectes compartits que proposa la LOMLOE, i finalment, cal treballar-lo implícitament en cada una de les matèries.

 

 

Treballant els vector de manera global, s’aconsegueix que els alumnes siguin ciutadants d’una societat crítica, justa, activa i constructiva, que dona resposta a les aspiracions personals i col·lectives. A més, seràn ciutadants d’una societat més sostenible, digitalitzada, més equitativa, verda, feminista i més cohesionada per acabar amb les desigualtats socieconòmiques i democràtiques.