Aquest Kahoot ha estat creat per afavorir l’autoavaluació pròpia de l’alumne sobre  l’últim projecte dels animals vertebrats, i eina que em permet a mi avaluar els coneixements adquirits de l’alumne.
Segons Kirkpatrick, l’avaluació de la formació es planteja a quatre nivells, que representen una seqüència coherent d’avaluar les accions formatives; la reacció, l’aprenentatge, la conducta i els resultats.

En aquest cas, els alumnes han tingut una bona reacció davant la pròpia autoavaluació respecte a la formació que han rebut. Una de les alumnes esmentava verbalment  com: ‘recordar-ho així amb aquest joc m’agrada‘, ‘això dels capgrosos ho vam fer a classe i encara m’enrecordo‘.
Respecte a l’aprenentatge, s’ha servit de base els objectius específics que es van plantejar amb el projecte i s’han traslladat en forma de Kahoot. També hi ha hagut un canvi de conducta respecte l’aprenentatge adquirit i la predisposició de l’aprenentatge. El Kahoot ha sigut una eina molt més enriquidora que no l’assemblea final que vam fer en el projecte.

Pel que fa els resultats, he pogut obtenir evidències de l’aprentatge dels alumnes en el resultat final de joc, observant així els alumnes que mostren  un baix rendiment i una menor adquisició dels aprenentatges.

Evidències: