Punts forts de la meua pràctica docent digital:

1.- Curiositat per saber noves eines per a utilitzar a l’aula.

2.- Comprenc fàcilment l’ús de les noves eines.

Punts febles de la meua pràctica docent digital:

1.- Ampliar l’ús de les tecnologies a Educació Infantil.

2.- Conèixer aplicacions dirigides als  nens petits.

3.- Conèixer les normes de privacitat i seguretat dels infants en les plataformes digitals.

4.- Crear activitat digitals.

Conclusions:

El cursos trobats per millorar el punt feble núm. 3  són “ciberseguretat a l’aula” i “protecció de dades”. El món digital és molt ampli i està a l’abast de tothom. Les persones no ens imaginem tot el que és pot fer amb les dades i amb la informació que exposem de manera inconscient en internet. Per això, des de l’escola hem de conèixer, mostrar i conscienciar a l’alumnat i a les seves famílies de la importància del bon ús de les eines i recursos digitals.