ELS MITJANS DE TRANSPORT

Activitat de realització a l’aula

Tasques:

1.- Conversa inicial sobre els mitjans de transport.

2.- Conte dels transports a través de la PDI.

3.- Conversa: parts, per a que s’utilitzen…

4.- Endevinalles: fem 4 grups i cadascú d’ells té una graella amb diferents mitjans de transport, aleshores ells han de buscar la resposta i assenyalar-la utilitzant la bee-bot.

Objectius:

 • Observar i explorar l’entorn proper, natural, social i cultural, amb una actitud de curiositat, indagació i respecte.
 • Gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se, plantejar i acceptar la crítica i progressar en l’aprenentatge d’una manera cada vegada més autònoma i estructurada.

Competències específiques:

 • Eix 3: C.E.2. Desenvolupar, de manera progressiva, diferents formes de raonament i procediments del pensament científic, a través de l’observació i la manipulació, per iniciar-se en la interpretació de l’entorn i respondre de manera creativa als diferents reptes i situacions.
 • Eix 4: C.E.2. Apreciar progressivament l’entorn social i cultural proper i la seva diversitat, mostrant interès i respecte per conviure.

Competències clau:

 • Competència en comunicació lingüística.
 • Competència digital.
 • Competència en pensament creatiu.

Recursos digitals:

 • PDI
 • Bee-bot

 

Activitat de realització autònoma a casa

Dia 1.

 • Per introduir el tema es realitzarà una endevinalla i després es confegirà la paraula.

Dia 2.

 • Visualitzar el conte dels mitjans de transport pujat al Google Classroom i després fer la activitat interactiva sobre les parts de l’avió.

Dia 3.

 • Visualitzar el vídeo del youtube i fer la activitat interactiva del plànol interior de l’avió.

Dia 4.

 • Fer una manualitat. L’alumnat ha de fer un avió amb objectes que tingui a casa o amb material de rebuig.

 

Objectius:

 • Observar i explorar l’entorn proper, natural, social i cultural, amb una actitud de curiositat, indagació i respecte.
 • Gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se, plantejar i acceptar la crítica i progressar en l’aprenentatge d’una manera cada vegada més autònoma i estructurada.

Competències específiques:

 • Eix 2: C.E. 2. Expressar-se de manera entenedora, personal i creativa mitjançant diferents llenguatges, explorant-ne les possibilitats i gaudint-ne, per respondre a diferents contextos comunicatius.
 • Eix 3: C.E.2. Desenvolupar, de manera progressiva, diferents formes de raonament i procediments del pensament científic, a través de l’observació i la manipulació, per iniciar-se en la interpretació de l’entorn i respondre de manera creativa als diferents reptes i situacions.

Competències clau:

 • Competència digital.
 • Competència en pensament creatiu.

Recursos digitals:

 • Ordinador o tauleta.
 • Google Classroom.
 • Liveworksheets.
 • Youtube.

*Tots els enllaços de les activitats estaran penjats al Google Classroom.

Reflexió

Dissenyar activitats en les que s’utilitzen eines i recursos digitals tot depèn de l’edat de la canalla i de les eines i recursos digitals que disposem i disposen, tant a l’escola com a casa. En el cas de casa encara és una mica més difícil ja que tenim l’obstacle de no saber les eines digitals que tenen a casa.

Quan més petit és l’alumnat més difícil és programar una activitat, ja que han de ser activitats molt senzilles i els nens i nenes d’infantil són molt de manipular, experimentar, sentir… i les ordres han de ser simples y directes, no podem complicar molt les activitats. A més, cada infant té un nivell maduratiu diferent, i això fa que hagis de pensar bé la creació d’activitats.