Categoria: CDD-A2

M1A1_Primera tasca

Punts forts de la meua pràctica docent digital: 1.- Curiositat per saber noves eines per a utilitzar a l’aula. 2.- Comprenc fàcilment l’ús de les noves eines. Punts febles…

CDD-A2