Categoria: CDD-A2

M6_A1_Incorporar una pràctica dins d’una situació d’E-A

El grup-classe d’Infantil 4 anys està fent un projecte sobre els avions, i per dur a terme algunes de les activitats, necessitem la col·laboració de les famílies. Per…

CDD-A2

M5_A1_Reptes comunicatius i accessibilitat digital

A continuació expose els reptes comunicatius que es poden trobar les famílies més vulnerables en cada una de les següents situacions: Comunicació digital escrita amb el tutor o…

CDD-A2

M4_A2_Tecnologies digitals per a la retroacció

Les següents tecnologies digitals s’utilitzen per informar i oferir retroacció i orientacions a l’alumnat i una per a les famílies. Tecnologies digitals per a l’alumnat Comentari escrit al treball…

CDD-A2

M4_A1_Sistema d’avaluació Mitjans de transport

A Infantil hem estat treballant els mitjans de transport, llavors, he creat un sistema d’avaluació formatiu amb Google forms per tal de valorar la posada en pràctica de l’activitat….

CDD-A2

M2A1_Disseny activitats amb eines y recursos digitals

ELS MITJANS DE TRANSPORT Activitat de realització a l’aula Tasques: 1.- Conversa inicial sobre els mitjans de transport. 2.- Conte dels transports a través de la PDI. 3.-…

CDD-A2

M1A1_Primera tasca

Punts forts de la meua pràctica docent digital: 1.- Curiositat per saber noves eines per a utilitzar a l’aula. 2.- Comprenc fàcilment l’ús de les noves eines. Punts febles…

CDD-A2