El grup-classe d’Infantil 4 anys està fent un projecte sobre els avions, i per dur a terme algunes de les activitats, necessitem la col·laboració de les famílies. Per a poder saber quines d’aquestes volen participar, i les idees i la informació que volen aportar, els enviaran un qüestionari fet pel Google Forms. A més, també els faran un poster amb Canva on els explicaran a través d’imatges i paraules soltes el que estan descobrint en el projecte i el que els agradaria aprendre.

La competència digital treballada és Comunicació, col·laboració i ciutadania digital i Creació de contingut.

Els infants mitjançant aquestes dues tasques han d’aprendre a seleccionar la informació necessària que volen transmetre i que necessiten saber, el què dic i com ho dic, a qui va dirigit aquest missatge i per quin canal, si és públic o privat. D’aquesta manera, encara que siguin petits, ja els estem introduint la competència digital i ensenyant a fer un bon ús de les eines digitals.

Respecte als requisits tècnics necessaris, el grup-classe necessita un ordinador amb connexió a internet i un panell interactiu perquè tot el grup pugui veure sense cap problema el que s’està fent, el Google i totes les seves eines i el Canva. Les famílies necessiten accés a internet i una tauleta, telèfon mòbil o ordinador per poder visualitzar el que s’envia des de l’escola.