A continuació expose els reptes comunicatius que es poden trobar les famílies més vulnerables en cada una de les següents situacions:

Comunicació digital escrita amb el tutor o la tutora. 1. No tenir dispositius electrònics.

2. No entendre l’idioma o tenir dificultats per comprendre’l.

Resposta a una convocatòria per votar digitalment els seus representants. 1. No tenir dispositius electrònics.

2. No entendre el que ha de fer.

Entendre la web del centre i les activitats que s’hi presenten. 1. No saber navegar per la xarxa ni accedir a la web del centre.

2. No entendre l’idioma o tenir dificultats per comprendre’l.

Reunió virtual amb altres famílies de l’Associació de pares i mares. 1. No tenir internet.

2. No entendre l’idioma o tenir dificultats per comprendre’l i participar en la reunió.

Escoltar i veure el vídeo de la festa de fi de curs, enregistrat per l’escola 1. No tenir dispositius electrònics ni internet.

2. No entendre l’idioma o tenir dificultats per comprendre’l.