A l’educació del sg. XXI, en correspondència a la societat i era digital en la que estem endinsats, és obvi que precisa d’uns nous i profunds plantejaments de quin és el model d’escola que hem de crear i quins són els coneixements, habilitats i competències que hem d’oferir i garantir al nostre alumnat. És per això que els centres han d’elaborar una correcta ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE. 

Aquesta precisa d’una intensa organització on diagnosticar la realitat escolar, establir uns objectius,  planificar-los i avaluar-los constantment, mentre, paral·lelament, es generen diverses accions en els diferents àmbits educatius per tal d’anar creant una cultural digital a la nostra escola. Però aquests passos necessiten de la implicació de tot el professorat i, com a molt, a mitjà termini, hauria de ser de tota la comunitat educativa. I, la qüestió és… estem els i les docents formats, capacitats, per a garantir que el nostre alumnat siguin competents digitalment? Per pròpia experiència (13 anys en el mateix centre), sé que és un aspecte fonamental que s’està donant passes (i que la situació Covid ha propiciat forçosament) però que encara queda un gran camí a fer.

Ens trobem a les aules davant d’uns nadius digitals, però no competencials i amb realitats d’accessibilitat diferents, als que els i les hem d’oferir el mateix grau d’oportunitats. I és aquí, junt a la manca de “preparació” del claustre i la falta de dispositius i de connexió (entre d’altres) on es donen entrebancs per dur a terme aquesta competència.

És per això que tot el centre ha d’implicar-se individual i col·lectivament per a crear una línia digital de continuïtat lògica que garanteixi l’adquisició d’aquestes habilitats i capacitats i aconseguir ser (professorat i alumnat) veritables competents digitals. Aquestes línia, on es dissenyaran diferents accions hauran de treballar les 4 dimensions:

Sempre acompanyant-les d’uns valors digitals que no hem de perdre de vista; seguretat, privacitat, respecte dels drets d’autoria i llicències i els riscos/delictes d’un mal ús de les tecnologies.

Com tanca el documental “Els nadius digitals. 60 minuts. TV3”, als nostres nadius digitals les noves tecnologies ja els hi ocupen un lloc excessiu a les seves vides, així que els hem d’ensenyar/guiar per a fer-ne un bon ús, més profitós i moderat… i això necessita, urgentment, de l’esforç i implicació de tothom.