El fet de poder haver realitzat una formació d’aquesta tipologia m’ha permès aprendre noves formes de crear material digital (dossier) i descobrir multitud i il·limitades apps, webs… que tant el formador com la resta de participants han anat aportant al llarg de les intervencions. Nombrar-les seria inacabable ja que n’he fet un gran recull de pàgines i aplicacions d’interès (per les que necessitaria tota una vida per conèixer-les bé i fer-ne un ús el màxim de profitós possible), de les que intentaré anar aprofitant i aprenent poc a poc (QR, podscats, nous editors de vídeos, Canva, jocs de geolocalització, creadors de còmics…). Així com la creació del Dossier Digital, ja que m’ha permès un espai “professional” per a la reflexió, l’organització i el compartir.

Tot això, seguint la línia metodològica que ja duia força a terme, farà encara més engrascadora, motivadora i participativa l’acció de l’alumnat. Com a grans “promotors” i “creadors” del seu propi procés d’E/A on podem potenciar, encara molt més, les diferents competències i reforçar moltíssims valors (per a mi, la base fonamental per anar creixent com a veritables persones).

És per això mateix que es fa molt necessària la formació constant (i gratuïta) del professorat en aquest àmbit, una veritable implicació de TOTS els agents educatius i una forta inversió en recursos en tots els aspectes.