Exposa les conclusions finals del teu portafolis, resumint de forma clara què has pogut aprendre de la formació i com ha estat el teu procés i progrés al llarg d’aquesta. I com aquest projecte formatiu veus que pot aplicar-se i concretar-se en una actuació de centre dins de l’Estratègia digital de centre.

  • De quina manera creus que aquest projecte formatiu contribueix a la teva pràctica docent?
  • Creus que es poden integrar eines i continguts digitals pel professorat i alumnat que poden ajudar en la intervenció i prevenció de l’assetjament? Quins? Posa algun exemple.
  • Si haguessis de destacar una reflexió rellevant del teu procés d’aprenentatge, quina seria?
  • T’ha sigut d’utilitat elaborar el portafolis per fer explícites les evidències d’aprenentatge que has tingut i per ajudar-te en la reflexió d’allò après?
  • Et sents més preparat/da per actuar davant situacions d’assetjament i ciberassetjament després d’haver realitzat el projecte formatiu, tant a nivell individual com a nivell de centre?
  • Un cop finalitzat el projecte formatiu en quins aspectes voldries seguir millorant (considerant que ser un bon docent en la intervenció de l’assetjament i el domini digital és una tasca que no té fi)?