FASE I. INTRODUCCIÓ AL PROJECTE

Continguts sobre bullying

 • Quins conceptes relacionats amb el bullying destacaries?
  • El significat d’assetjament o bullying.
  • Les característiques del bullying.
  • Indicadors de coneixement o sospita per detectar l’assetjament.
  • Tipologies d’assetjament.
 • Quins continguts t’eren desconeguts i has après arrel de la presentació inicial del Carles Monereo i del material que hem proporcionat durant aquesta fase I? Les diferents característiques del bullying, les posicions, el ciberassetjament entre iguals i les mesures d’intervenció adequades.
 • Els recursos que t’hem facilitat a l’aula virtual t’han sigut d’utilitat? Per què? Els materials i recursos proporcionats han estat molt útils per a la comprensió i l’aprofundiment en casos que poden sorgir en l’entorn educatiu. Han ofert una visió més ampla i detallada dels diferents escenaris i situacions que podrien presentar-se a les aules, permetent-nos estar millor preparats per afrontar-los de manera efectiva.
 • Has trobat interessant utilitzar la pauta PANIC per analitzar casos de bullying? Per què? En primer lloc, ha estat interessant emprar la pauta PANIC per organitzar  els diversos aspectes del cas triat pel grup. A més a més, també ens ha facilitat una discussió profunda, permetent-nos explorar i entendre les diverses perspectives de cadascun dels membres del grup i arribar a acords entre nosaltres.
 • Compromís professional: participació, col·laboració i coordinació professional
 • En el cas que hagis dut a terme l’activitat de la fase I en grup, quina ha estat la teva experiència treballant en equip amb altres docents per realitzar el cas pràctic? Ha resultat ser una vivència molt enriquidora, hem intercanviat entre tots els participants diversos exemples d’assetjament escolar i hem compartit diverses alternatives pel cas que finalment vam triar per dur a terme l’activitat en conjunt.
 • Com has aprofitat les diferents plataformes per a compartir recursos i intercanviar experiències (fòrums de discussió de l’aula Moodle, grups de WhatsApp, eines per a la col·laboració -com per exemple, Google Drive-, etc)? El nostre equip ha utilitzat WhatsApp per intercanviar preguntes i inquietuds, mentre que en persona hem completat el document PANIC i també hem utilitzat Google Drive, on teníem compartida la pauta PANIC per treballar de manera conjunta.
 • Has participat en alguna sessió de treball en la modalitat presencial o en online en directe? Què t’ha aportat? Què has après en aquesta modalitat que no haguessis après en un treball autònom? No he participat en aquestes sessions de treball.
 • Compromís professional: pràctica reflexiva.
 • Creus que és important abordar el bullying als entorns educatius? Per què? Sí, és crucial abordar el bullying als entorns educatius perquè no només afecta el benestar dels estudiants, sinó que també influeix en el clima escolar i en el rendiment acadèmic. Mitigar el bullying crea un entorn d’aprenentatge més saludable i fomenta una cultura de respecte i tolerància.
 • Quins coneixements has adquirit en aquesta primera fase que et puguin ser d’utilitat en la teva realitat en el centre on treballes? Les diferents situacions de bullying que es poden dur a terme en un entorn escolar i les mesures d’intervenció adequades.
 • En què t’agradaria aprofundir més?
  • Estratègies d’identificació i prevenció. Explorar les millors pràctiques per a detectar i prevenir casos de bullying a les escoles.
  • Impacte emocional i psicològic.
  • Col·laboració adient amb les famílies.
  • Promoció de la cultura de respecte i inclusió per a prevenir i abordar el bullying de manera eficaç.
 • Com perceps la importància d’abordar el bullying als entorns educatius? Abordar el bullying als entorns educatius és crucial per crear un espai segur i saludable per a tots els estudiants.  A més de protegir les víctimes de l’assetjament, promou l’empatia, el respecte i la tolerància entre els companys. Així mateix, contribueix a crear un clima escolar positiu que afavoreix l’aprenentatge i el desenvolupament integral dels estudiants.