Aquesta presentació és força completa i inclou algunes tipologies que no es treballen a 1r d’ESO- Va bé, però,  com a introducció i perquè vegin que hi ha una gran diversitat de tipologies textuals amb les quals ens trobem i convivim en el nostre entorn (tant en el dia a dia com en el mon acadèmic):