Els docents de secundària d’uns anys ençà ens hem anat obrint i hem après a treballar de manera més col·laborativa,  a compartir inquietuds i experiències i a treure més partit dels aprenentatges (i dels errors) del dia amb el treball en xarxa. Crec -el meu pare era mestre de primària- que els mestres ens portaven avantatge en aquest sentit, ja que els claustres i equips docents de les escoles solien ser més operatius que els que jo vaig descobrir quan feia el CAP per poder dedicar-me a la docència.  Les generalitzacions no em solen agradar, però és innegable que als instituts era més habitual allò de “cada maestrillo tiene su librillo” i que en molts casos compartir i col·laborar s’entenia en un sentit molt diferent del que entenem (i practiquem) avui dia.

Òbviament hi ha moltes possibilitats i nivells per a desplegar el treball en xarxa, començant per l’entorn més proper, el centre de treball. La manera de treballar en els equips docents i departaments ha canviat molt i ha esdevingut més dinàmica i motivadora. I justament en un moment en què les possibilitats de formació continuada que ens oferia el departament s’havien vist minvades per culpa de la crisi i les retallades, van anar sorgint o, si més no prenent més embranzida, fórmules més dinàmiques, com les que ofereix la formació online. També des dels serveis educatius s’ha fet molta feina. Per exemple, el Servei Educatiu de l’Alt Empordà ha fet una gran feina dinamitzant projectes i grups de treball que han donat fruits molt interessants i han consolidat el treball en xarxa entre centres educatius de l’entorn (https://sites.google.com/a/xtec.cat/seae/).

D’altra banda, l’auge de les noves tecnologies també ha ajudat a posar en contacte professors d’àmbits ben diversos, tant pel que fa a matèries, com pel que fa a inquietuds o a la procedència geogràfica.

Justament fa uns cursos vaig inscriure’m a un curs telemàtic (“Aplicacions 2.0 per al professorat”) en què vaig experimentar aquestes virtuts del treball en xarxa. En va sortir un projecte interessant i va ser el motiu de la meva incorporació a la xarxa docent eduCAT 2.0. Però he de ser honesta i reconèixer que aquests darrers cursos la meva feina “en xarxa” s’ha limitat a un entorn més proper, treballant amb centres de la comarca en projectes lligats al Servei Educatiu de l’Alt Empordà. Amb tot, ara que hi he tornat a accedir m’he incorporat a dos grups que m’han semblat interessants per als meus interessos: el de Llengua i literatura (catalana, castellana i aranesa) i el de Blocs a l’aula.

Aquest darrer m’ha semblat interessant perquè amb l’alumnat de primer d’ESO posarem en marxa el bloc personal que els vaig ajudar a crear al final del primer trimestre i espero trobar-hi (i poder fer-hi) suggeriments i aportacions. He vist que és un grup actiu. A veure què.

Pel que fa al grup de Llengua i Literatura, he vist que no és tan actiu darrerament, però com que vaig trobar un fil que mostrava la inquietud de companys sobre el treball de l’oralitat, hi vaig aportar una experiència posada en marxa a l’Alt Empordà entorn de la creació del Concurs d’Oratòria Juvenil de l’Alt Empordà (https://sites.google.com/a/xtec.cat/concurs-d-oratoria-juvenil-de-l-alt-emporda/).

Us deixo aquí l’enllaç al meu espai personal a la xarxa eduCAT 2.0:

http://educat.xtec.cat/profile/MAngelsVilaSafont

A veure si entre tots col·laborem a anar dinamitzant aquests fòrums tan interessants per a compartir experiències i aprendre des de la pràctica real!