Etiqueta: rúbriques

Rúbriques

Tot seguit presento la rúbrica per a l’avaluació dels textos escrits i la graella d’autoavaluació que fan servir els alumnes per a valorar les seves produccions escrites: 1….

Què faig, Una cursa per les tipologies textuals