He creat un sistema d’avaluació per al projecte de les emocions per a cicle inicial, fent servir l’eina digital formularis de Google. El tipus d’avaluació és formativa i va dirigida al mestre per tal d’avaluar l’activitat que s’ha fet servir per treballar els conceptes del projecte de les emocions.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6a-yQ5T787xI5LQp4_v3bUKzAOK7J4qaziV2Ke83RyAMyNA/viewform?usp=sharing