Aquí trobem tres tecnologies digitals que es poden fer servir per informar i oferir retroacció i orientacions a l’alumnat i una per a les famílies.

 

TECNOLOGIES PER A L’ALUMNAT

-Comentari escrit per email com a retroacció d’una tasca enviada per correu. En el cas d’una presentació oral de les vacances, l’alumnat exposa oralment a la resta de la classe el seu treball, li envia a la mestra la presentació per correu i rep la retroacció per email.

-Els infants fan una feina escrita de tot el que ells recorden que hi ha dintre de la seva caixa de la vida (caixa on tenen objectes que recorden al seu naixement). Seguidament es repartirà a cada infant el seu codi QR, on trobaran un vídeo amb les fotos de tot el que hi ha en la seva caixa.

-Els infants es graven explicant qui són els personatges d’un conte seleccionat per la mestra. Com a retroacció de la seva tasca, rebran un vídeo on es pot veure el conte i la veu de la mestra explicant els personatges que apareixen al conte.

Criteris

Ètics

Privacitat i Justícia

Tècnics 

Registre, estètica, focus i accessibilitat

Didàctic

Significatius, organització, orientació a l’aprenentatge, retroacció regular i personalització

TECNOLOGIES PER A LES FAMÍLIES

-Presentació amb CANVA de diferents fotos dels infants duent a terme tasques i jocs a l’aula. Amb gravacions de veu de la mestra per tal d’ampliar la informació i gravacions dels mateixos infants resolent alguna activitat proposada a l’aula. Les famílies podran retornar una gravació de veu dirigida als seus fills o filles que quedarà adjuntada al mateix document.

Criteris

Ètic

Privacitat, justícia, integritat i comunicació.

Tècnic

Estètica, focus i accessibilitat.

Didàctic

Organització i clarificació de l’objectiu.